Banner 2
Banner 2

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TTNT

KIẾN TRÚC 3A

Vietnamese English

Hotline: { 0902975 512 } KTS. NGUYỄN VĂN NINH

kientruc3agroup@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: { 0902975 512 } KTS. NGUYỄN VĂN NINH

Email: kientruc3agroup@gmail.com

DỊCH VỤ

Xem tất cả >>

HỢP ĐỒNG MẪU

Xem tất cả >>

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai do Quốc hội ban hành năm 2013 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp (DN).

 

CôngThương - Theo đó, đã có quy định rõ về nơi nộp hồ sơ và trả kết quả đối với từng loại thủ tục; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo quy định; trả kết quả không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Ông Lê Thanh Khuyến- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)- cho biết, đối với những nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số TTHC về đất đai là 41 (giảm 30 thủ tục so với trước đây). Những nơi chưa thành lập văn phòng, tổng số là 62 thủ tục (giảm 9 thủ tục so với bộ TTHC cũ).

Về thời gian thực hiện thủ tục, bãi bỏ việc xay dung và phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (rút ngắn được 30 ngày); UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện (được ủy quyền) được quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thay cho việc cả 2 cấp phải quyết định thu hồi như trước đây (rút ngắn được 5 ngày). Việc quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện trong cùng 1 ngày (rút ngắn được 5 ngày)…

Bộ thủ tục hành chính mới sẽ bãi bỏ nhiều thủ tục không cần thiết; thời gian giải quyết các thủ tục cũng giảm từ 5 - 30 ngày.

Điểm mới nữa là quy định gộp 3 loại mẫu đơn xin (giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) thành 1 loại. Đồng thời, quy định người dân và DN được sử dụng các mẫu đơn trên trang thông tin điện tử để lập hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký; cơ quan đăng ký không được yêu cầu người sử dụng đất phải nộp giấy tờ khác ngoài quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định về TTHC trong lĩnh vực đất đai tại các địa phương để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc các sai phạm; đồng thời tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương kiện toàn, tổ chức lại văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31/12/2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.